close

Historia

Grunden för vår verksamhet lades redan år 1991, då Marika Treschow drog igång verksamheten. De 25 åren som gått sedan dess har inte bara gett oss ovärderlig erfarenhet. De har fått vårt nätverk av ambitiösa och duktiga människor att växa mångfalt. Många av de talangfulla personer som vi lärde känna på 90-talet sitter numera i ledningsgrupper och på andra tunga positioner ute i näringslivet.

 

Företaget leds av Brune Tavell med samma målmedvetna engagemang och satsning på kvalitet och långsiktighet som varit våra ledstjärnor alltsedan starten för 25 år sedan.

Vårt arbetsätt

Academic Search arbetar med genomtänkt metodik, en effektiv sökprocess och hög precision vid urvalet. Ändå är det inte detta som utmärker oss allra mest, jämfört med våra konkurrenter. Vår verkliga särprägel ligger snarare i hur vi gör än vad vi gör för att lyckas. Vi brinner för att inspirera dig. Genom öppenhet och transparens vill vi dela med oss av vår kompetens, vårt engagemang och vår glädje för att inspirera till förändring och utveckling med resultat i fokus. Vi vill bidra till att skapa framgång för dig genom att vara konsultativa och våga utmana såväl dig som oss själva eftersom vi vet att utmaningar bidrar till utveckling. Sist men absolut inte minst drivs vi av ett stort engagemang och vill också ha roligt tillsammans med dig eftersom vi är övertygade om att glädje, lust och engagemang ger oss framgång både som människor och företag.