close

Rätt människa på rätt plats

Jobfinder har utfört en stor mängd uppdrag. Vi hjälper framgångsrika företag bygga ett ännu starkare varumärke genom att förse dem med skickliga medarbetare.
Arbetet sker i nära dialog med våra kunder, kandidater och konsulter. Väl definierade processer och ett starkt engagemang säkerställer goda resultat över tid. Det är just denna långsiktiga kvalitet våra kunder efterfrågar, vilket får dem att återvända.

 

Så här hjälper vi ditt företag:

 

Rekrytering

Våra erfarna konsulter hjälper dig rekrytera utvalda specialister till olika positioner på företaget. Innan vi startar vår process, skaffar vi oss alltid gedigen kunskap om ditt företag och din omvärld. Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en genomarbetad urvalsprocess. Våra rekryteringskonsulter har själva många års erfarenhet från en rad olika branscher och befattningar. Deras samlade erfarenhet och kompetens underlättar förståelsen av din affär. Det hjälper dem se vad som krävs av din nya medarbetare.

 

Uthyrning

När du behöver täcka behovet av en specialistkompetens på kort sikt – till exempel en ekonomiassistent, koordinatorer, assistenter eller kundtjänst – kan vi förse dig med denna kompetens genom att hyra ut en konsult.

I vårt nätverk finns professionella och erfarna personer som med kort varsel kan sätta sig in i er verksamhet och påbörja ett tidsbegränsat uppdrag. De är personer med gedigen erfarenhet från specialistroller inom marknad, kommunikation, ekonomi, personal, inköp, IT, logistik och produktion. De delar gärna med sig av sina erfarenheter.

 

Konsulttjänster

Alltsedan starten har Jobfinder, som är en del av Academic Search, byggt upp en gedigen kunskapsbank. Våra kontaktytor är omfattande. Tack vare vår satsning på kvalificerade människor har vi lyckats bygga upp ett värdefullt och användbart nätverk på alla nivåer i näringslivet.
Vi har samtidigt utvecklat våra egna metoder som gör det möjligt att generera kvalitet i alla led. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med engagemang och fingertoppskänsla, vilket är exakt den kompetens som krävs för att säkerställa att rätt människa hamnar på rätt plats, i alla typer av uppdrag.
Vi delar gärna med oss av detta know-how som ledarens och HR-chefens strategiska samarbetspartner. Vi kan erbjuda er att vara ett stöd i delar av rekryteringsprocessen, t ex i genomförande av assessment center, second opinion eller begränsad marknadsföring. Vi kan erbjuda er erfarna HR-konsulter som kan hjälpa er när ni står inför specifika utmaningar i form av förändringsarbete, rekrytering eller annat.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer och hittar en lösning för ert specifika behov.