close

Handplockat – News & our Story | April 2016

”En chef måste våga dra ned brallorna ibland för att bygga förtroende”

Ett samtal om ledarskap med Tina Kardum Funnemark, kommunikationschef IKEA Sverige

Tina Funnemark

Tina Funnemark

Vad skulle du säga utgör en bra ledare? Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra chef?

– Jag tror att man som chef behöver ha ett grundintresse för andra människor, och för människors utveckling. Det handlar också om att vara lyhörd och lyssna, och att inte alltför fort gå in i att försöka hitta lösningar utan ge utrymme för andra kompetenta människor att fokusera på den delen. En annan sak som jag tycker utmärker en bra ledare är när man lyckas se varje medarbetares talang och få dem att väga och därmed växa.

Har du en ”vision” som chef, något som leder dig i din ledarskapsroll?

– För mig handlar det mycket om att vara mig själv, att inte vara någon annan bara för att jag är ledare. Man behöver vara tydlig mot sin grupp: ”det här är jag bra på och det här är jag mindre bra på och här behöver jag er hjälp”. Att våga dra ned brallorna ibland, och på så sätt också nå äkthet och trovärdighet. Jag försöker vara mig själv och inte ge sken av att vara någon sorts supermänniska. För mig är det viktigt att det är okej att göra fel ibland och vill uppmuntra en kultur där vi lär oss av våra misstag.

Det låter klokt, och kanske nödvändigt för att må bra i sin roll?

– Ja, precis. Och det tror jag är något som är typiskt IKEA; att ha den där inre kompassen och låta värderingarna leda oss. Det som känns viktigt och rätt för mig är oftast det rätta. I början tror jag att jag lyssnade lite för mycket på vad andra tyckte, utan att riktigt landa i vad jag själv tyckte. Det är klart att man ibland måste våga fatta tuffa beslut, men är man sann mot sig själv så tror jag det är en bra grund.

– Och då återkommer vi ju till vad jag tycker utmärker en bra chef: att man känner sig själv. På IKEA jobbar vi ofta med det i våra ledarskapsutbildningar, och vårt arbete med personlig utveckling bygger på att man blir medveten om sina styrkor och svagheter och utgå från dem i sitt ledarskap. När man känner sig själv väl så tror jag man har bättre förutsättningar för att bli en bra ledare.

Det för oss in på ledarskapsarbetet hos just IKEA; hur satsar IKEA på ledarskap och hur jobbar man med ledarskapsutveckling hos er?

– Jag skulle säga att det är en superviktig del hos oss, oavsett om du är ledare eller medarbetare. Vi har vad vi kallar ledarskapsförmågor som är grunden för hur vi leder och som i sin tur bygger på företagets värderingar. Det handlar mycket om att leda och utveckla sig själv som medarbetare, att inspirera andra och att bidra till att skapa gemenskap. Det är något vi alla jobbar med och som innefattar såväl beteende som prestation. Du är helt enkelt ansvarig för din egen utveckling, du behöver själv ”ta lead” där din chef ger dig support och ger rätt förutsättningar.

– Jag har arbetat i andra organisationer tidigare och nu har jag varit på IKEA i tre och ett halvt år. Just detta är något som är oerhört utmärkande här, det är väldigt påtagligt att företagets kultur och värderingar genomsyrar allt vi gör.

Skulle du säga att detta är en extra positiv erfarenhet hos IKEA, jämfört med dina tidigare erfarenheter? Skulle andra organisationer kunna lära av IKEA i det avseendet?

– Absolut. Det är inte ovanligt att man jobbat på IKEA i 25 år, med en ständig möjlighet att byta arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det tycker jag är oerhört häftigt; möjligheten att utvecklas på IKEA under ett helt yrkesliv.  Att många väljer en lång karriär på IKEA tror jag är den starka kulturen och de ständigt närvarande värderingarna.

Tror du det ställs andra krav på en chef idag jämfört med för 25 år sedan? Vad har förändrats?

– Jag tror att det idag är mindre hierarkiskt och högre i tak i många organisationer. Många ledare lägger mer vikt vid att involvera och skapa engagemang, vilket såklart är en superpositiv utveckling men det ställer också högre krav på ledarskapet. Det blir allt viktigare att du då har landat i dig själv och det som känns rätt för dig. På så sätt sätter behöver man sätta en personlig prägel på ledarskapet idag i större utsträckning än för 25 år sedan.

Avslutningsvis, hur får man med sig sina medarbetare?

– Jag tror det handlar mycket om att vara sig själv och att vara tydlig i målbilden. Dessutom tror jag det är viktigt att ge ansvar och frihet i hur:et, att inte ge lösningen utan låta sin omgivning vara kreativa där. Vilket jag är medveten om att jag ibland har svårt att låta bli, haha. Som ledare ser jag min roll i att supporta och coacha i det arbetet.

– Mycket handlar om att bygga förtroende och goda relationer. Finns det ett ömsesidigt förtroende så tror jag att det skapar engagemang. Är man öppen med vad man själv är bra på och inte, så skapas utrymme för andra att kliva in i frågor som man själv är sämre på – det skapar engagemang.


Maria Långberg: “Ledarskap är ett livslångt lärande”

Maria Långberg anställdes som trainee och blivande ledare på Incentive (som sedan blev Gambro) av Academic Search år 1997. Idag är hon personal- och hållbarhetsdirektör på stålföretaget SSAB.

Vad är bra ledarskap för dig och på vilket sätt har ditt ledarskap utvecklats efter närmare 20 år i arbetslivet?

– För mig handlar ledarskap om förmågan att inspirera och motivera andra samt att forma väl fungerande team. För att bli en bra ledare är det viktigt att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter och att vara trygg i sig själv. I början av min karriär upplevde jag ofta att jag hade det rätta svaret på olika frågor och tyckte inte att jag behövde involvera andra i beslutsfattandet. Jag har under årens lopp lärt mig att inte ha för bråttom och att resultatet blir mycket bättre om andra involveras. I min nuvarande roll omger jag mig av många experter som alla är bättre än jag på enskilda delar. Jag tror att min styrka ligger i en förmåga att få ihop helheten och att kunna prioritera mellan olika frågor så att vi som team kan skapa maximalt värde för företaget. Jag tror aldrig att man kan bli färdigutvecklad i sin ledarroll utan jag ser det som ett livslångt lärande. Jag lär mig nya saker varje dag på jobbet, både kopplat till min roll och mitt ledarskap, och det är just det som gör jobbet så roligt att gå till varje dag!

maria-langberg-red


Ledarskap år 1991 och år 2016 – är det någon skillnad mellan en ledare då och nu?

Detta är inte ett forskningsprojekt som resulterar i ett dokument med sådant värde. Det är ett axplock från egna erfarenheter av ledarskapets utmaningar under 25 år som du kan läsa om.

Min övertygelse är att man är född med egenskaper som av olika anledningar utvecklas i olika riktningar. Du föds inte som ledare, men kan utveckla de egenskaperna tidigt i åldern. Anledningar som var man befinner sig i en barnaskara, om man är man eller kvinna som förstfödd i förhållande till andra senare komna kön hos syskon, om man blir lämnad till egen uppfostran, får nya ”föräldrar”, flyttar, byter skolor och alla andra sociala faktorer som påverkar din utveckling som ung.

Ledarskapet växer med åren om man finns i miljöer där man kan använda sig av den egenskapen. Med det menar jag att du kan ha den groende i dig, men inte få utlopp för den. Tvärtemot kan du inte vara i avsaknad av egenskapen och plötsligt få den. Att vara i rätt miljö för det som man vill utveckla är viktigt.

Det finns många olika drivkrafter hos ledare; den logiska, den maktsökande, den kreativa, den pedagogiska och dessutom självklart många som har delar av två eller flera och andra drivkrafter.

Ett gott ledarskap grundar sig i en personlig kunskap om dig själv. Vem är du, vad driver dig, motiverar dig, när är du som bäst i en arbetssituation och hur förhåller du dig till andra? Carerra Mentor är ett mentorprogram som vi drivit under mer än 10 år för ledare och specialister. Vi har också arbetat med individuell coaching och medverkat till utveckling av team. Oavsett form så är det nyttigt att se sig själv med andra ögon och få någon som kan ifrågasätta och utmana.

Är det lönt att gå en kurs? Blir man en bättre ledare? I sig har jag redan sagt att det inte är själva kursen som är det viktiga, det är tiden, miljön och personerna som du möter som gör skillnaden. Och framförallt att du själv får en insikt i hur otroligt olika vi människor är, en nödvändighet för en bra ledare.

Ledarskapet har i sig inte förändrats tror jag, men förutsättningarna för att driva ett ledarskap har ändrats. 1991 fanns en obligatorisk militärtjänst. Betyget från denna användes inte helt sällan vid urval till chefstjänster. Träningen i ledarskap, disciplin, uthållighet mm. var bra. Dessutom var gruppen av människor ett snitt av Sveriges befolkning, vilket gav en god insikt i våra olikheter i hela samhället.

Det var lättare förr! Då var arbete fint, det var helt naturligt att vara på sitt arbete i tid och ofta på ett exakt klockslag. Du arbetade hel- eller halvtid och hade begränsade möjligheter att vabba eller flexa. Klart att det måste vara lättare att leda när man har sin ”trupp”, sina kollegor i en fysisk miljö, möten kan genomföras personligen och information utbytas verbalt.

År 1991 fanns vare sig flextid, vi jobbade 14 timmar om dagen, eller önskemål om sådan, vi hade inga krav på oss att på arbetstid gå på gympa, eller få mobiler (som för övrigt inte fanns) eller Mac, som inte heller fanns. Det var inte heller någon som på arbetstid skulle kunna boka en biljett till Paris, för då var man tvungen att ringa, webben var inte uppfunnen till allmänheten i alla fall. Det låter alldeles förfärligt ålderdomligt och hemskt tråkigt, otroligt styrt. Ja det kunde säkert upplevas så, men visst var det enklare att leda med de förutsättningarna.

Vad har hänt som är positivt under de tjugofem år som gått sedan vi startade? Det kan du läsa om i nästa nummer av Handplockat som kommer i maj.

Marika Treschow
Founder, Academic Search International AB