close

Handplockat – News & our Story | Maj 2016

”Diversity: Challenges today and opportunities for the future”

Det var rubriken för dagen den 21 april när Diversity Challenge bjöd in till lunchseminarium. De tre föredragshållarna berättade om mångfaldsarbetet och –perspektivet i sina respektive bolag, och vinnaren i Diversity Challenge’s uppsatstävling korades.

Utanför sken solen och vaktparaden spelade för den nyfödde prinssonen. Inne i den vackert dukade salongen samlades våra gäster som tillsammans fyllde rummet med nyfikenhet och förväntan. Dagens föredragshållare var: Annika Viklund; Senior Vice President på Vattenfall Distribution, Henri De Sauvage Nolting; Executive Board Member, EVP Sweden, Denmark och Finland Arla Foods amba samt Elisabeth Wallin Mononen; Senior Vice President och HR Director på Lantmännen.

Våra gäster fick först möta Annika Viklund, Senior Vice President på Vattenfall. Hon berättade om den stora förändring som energiindustrin genomgår, med nya kundbeteenden och –förväntningar samt en större spridning gällande kundernas ålder, etnicitet och familjeförhållanden.

– Förr hade man lågt intresse för elkonsumtionen, el var bara el helt enkelt. Idag är kunden mer engagerad och vill göra aktiva val. Dåtidens envägskommunikation och också bytts till interaktivitet och ett ständigt samtal med kunderna via bl a sociala medier.

Hur ser Vattenfall på mångfaldsarbetet?

– Vattenfall behöver ny kunskap i dessa tider av förändring, och mångfald är ett nyckelverktyg för vår affärsstrategi.

Har ni sett bevis för att mångfald är bra affärsmässigt?

– Det tycker jag – sedan vi ökade antalet kvinnliga chefer från 18 till 50 % så har vi sett hur vårt resultat ökat markant. Men man behöver inte alltid fokusera på vetenskapliga bevis, vi måste tänka med både hjärna och hjärta. Om ni verkligen fullföljer visionen om mångfald så ger det garanterat nya insikter till företaget. Och jag lovar att det kommer märkas även affärsmässigt.

Ni verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Hur ser du på utmaningen att hitta kvinnliga kandidater?

– Vi måste ta ansvar för att flickor redan i skolan får upp ögonen för teknik. Och vi måste förklara varför det är viktigt med mångfald, och stå upp för våra värderingar.

Henri De Sauvage Nolting, VD för Arla i Norden, talade om hur bolaget de senaste åren har genomgått en stor mångfaldsförändring, när man trätt in i nya marknader. I den transformationen är det avgörande att förstå sina konsumenter ur ett mångfaldsperspektiv.

– ”Diversity through cooperation is the key to creating the best results”. Vi behöver medarbetare som förstår olika kulturer och förhållanden – så vi behöver ha en mångfald inom bolaget.

– Om du vill nå större framgångar – fokusera inte på ditt råmaterial, mjölk i det här fallet, utan fokusera på konsumenten. Vilka är konsumenterna och vilka behov har de? För att veta de komplexa svaren på dessa enkla frågor så krävs det att man arbetar med människor som förstår konsumenten i t ex Kina, Nigeria eller Finland. Så vi måste givetvis rekrytera människor som känner dessa konsumenter.

Men finns det vetenskapliga bevis för att mångfald fungerar, att det påverkar bolagets resultat positivt?

– Jag ser det så här: olikheter och skilda åsikter leder till diskussioner – och diskussioner leder alltid till bättre beslut.

Elisabet Wallin Mononen berättade om mångfaldsarbetet inom Lantmännen och om de utmaningar och möjligheter som det innebär att vara ett företag som verkar inom många olika affärsområden i över 20 länder.

Lantmännen växer ständigt över nationsgränser och kontinenter. I den expansionen är det av högsta vikt att förstå olika marknader och kulturer; att förstå differentieringen bland slutkunderna. Därför behöver bolaget kompetenta medarbetare som förstår olika branscher både affärsmässigt och kulturellt.

– Vi har en enorm tillväxtagenda, och därför behöver vi stor kompetens för olika marknader.

Vad är dina rekommendationer till talangerna som du mött här idag, ur Lantmännens perspektiv?

– Bolagen har idag ett stort intresse för nya, unga talanger. Våra trainee-program ger möjlighet till att prova olika sektorer, kanske något man inte trodde skulle bli ens inriktning. Och efter att ha sett människor hitta nya, oväntade intressen så vill jag råda er att aldrig säga nej. Säg ja till möjligheter du möter!

– Och dessutom: välj ett företag med sunda värderingar som du kan stå bakom varje dag.

Vid lunchen uppmärksammades vinnaren av Diversity Challenge uppsatstävling, Amir Heydari, som belönades med 10.000 kr. Amir har en kandidatexamen i Analytical Finance från Mälardalens Högskola, och vid samma lärosäte slutför han just nu sin master i Applied Mathematics med inriktning mot Financial Engineering. Under studietiden har Amir bl a gjort praktik som Junior Data Analyst hos Qliro AB.

foredragshallarna-collage

DC-seminarium

Amir Heydari, vinnare av Diversity Challenge uppsatstävling


Vad har ändrats och blivit bättre i ett ledarskap 2016 jämfört med 1991 när Academic Search grundades?

Det var en fråga jag avslutade förra numret av Handplockat med. Konstigt nog är det, trots skriande kompetensbrist inom vissa områden, just tillgången på riktigt bra människor som inte i generationer är födda i Sverige.

Att rekryteringsbasen har ökat med digitala och sociala medier innebär att möjligheten att finna ett jobb som matchar dina önskemål har ökat. En person som har ett jobb som man verkligen vill ha är mer motiverad och lättare att leda.

Idag finns det också mer delegerat ansvar, chefen skall inte lägga sig i allt och fler personer lär sig ledarskap.

På 50-60 talet hade du en arbetsgivare hela livet, staten ansvarade för din pension, en bank för dina pengar, du hade en man/fru genom livet och var du inte heterosexuell  så var det knappast officiellt. Din arbetsgivare ansvarade för din kompetensutveckling och du hade inte backpackat runt jorden i ett år.

Idag väljer du det mesta själv och du byter ofta. Det är en fantastisk frihet och individualism. Som ligger i tiden med en minskad industrialism.

Du leder i team och hjälper dina medarbetare att utvecklas på det sätt de önskar. Det är tydligare vad ditt uppdrag är i ett större sammanhang där vision och värderingar har blivit basbehov för många.

Om vi tror att människor från olika kulturer vill ha olika ledarskap, borde fler företag jobba hårt för att utveckla ledare från olika kulturer. Att stimulera mobilitet är en annan utmaning att ta sig an. Vi saknar alltför många som är beredda att ta ett jobb både utanför sin hemort och utanför Sverige.

Trots det vill vi gärna utveckla våra svenska företag på en internationell marknad! Att leda är kul, utmanande, utvecklande. Vill vi leda en utveckling måste vi också själva vara beredda att leda!

Marika Treschow
Grundare, Academic Search International AB