close

Vi förser företag och organisationer med högpresterande personer till ledarroller och nyckelbefattningar. Detta gäller såväl permanenta tjänster som interimslösningar. Kandidaterna finner vi genom search i och utanför våra egna nätverk, ibland i kombination med annonsering. När du söker en executive är det självklart att vi använder oss av våra egna nätverk och de speciella sökvägar och metoder, som vi utvecklat under decennier, för att lyckas. Vi investerar mycket tid och energi i relationen med dig som uppdragsgivare för att förstå ditt företags affär, hur er omvärld fungerar och vilka utmaningar ni står inför. Det betyder, att vi analyserar en mängd olika parametrar; den verksamhet ni bedriver, ledningsgruppens sammansättning, organisationens behov, era värderingar och er kultur. Först när vi på djupet förstår er affär och er konkurrenssituation, kan vi förstå vad som krävs av den person ni söker. Med den informationen på plats kan vi skräddarsy vår lösning utifrån era behov och de specifika krav ni ställer. Det är så vi säkerställer att rätt person hamnar på den befattning ni vill tillsätta.