close

konsulttjanster

Konsulttjänster

Alltsedan starten, 1991, har Academic Search byggt upp en gedigen kunskapsbank. Vår kontaktyta är omfattande. Tack vare vår satsning på kvalificerade människor har vi lyckats bygga upp ett värdefullt – och användbart – nätverk på alla ledningsnivåer ute i företagen.

 

Vi har samtidigt utvecklat våra egna metoder som gör det möjligt att generera kvalitet i alla led. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med engagemang och fingertoppskänsla, vilket är exakt den kompetens som krävs för att säkerställa att rätt människa hamnar på rätt plats, i alla typer av uppdrag.

 

Vi delar gärna med oss av detta know-how som företagsledningens och HR-chefens strategiska samarbetspartner. Vi kan erbjuda er att vara ett stöd i delar av rekryteringsprocessen, t ex i genomförande av assessment center, second opinion eller begränsad search. Vi kan erbjuda er erfarna HR-konsulter som kan hjälpa er när ni står inför specifika utmaningar i form av förändringsarbete, rekrytering eller annat.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer och hittar en lösning för ert specifika behov.Vi utför Begränsad search

På Academic Search har vi full respekt för att du som kund vill göra delar av rekryteringsarbetet själv. Vi kan då erbjuda dig hjälp i de delar som du själv har svårt att utföra. Är det så att du redan har ett antal kandidater i åtanke men är osäker på hur du gå tillväga för att attrahera dessa kan vi hjälpa dig med vad vi kallar för Begränsad search. Det betyder, att vi tar kontakt med kandidaterna och skapar ett intresse för tjänsten och för ditt företag. Vad nästa steg kan vara beslutar vi tillsammans med dig utifrån det behov du har. Det kan vara att vi intervjuar de personer som blivit intresserade och motsvarar den kravprofil du ställt upp och att de sedan genomgår eventuella tester och djupintervjuer, innan vi presenterar kandidaterna för dig. Men som sagt, vi vill hjälpa dig med det du bäst behöver, så låt oss besluta det tillsammans.

 

Vi skräddarsyr Assessment Center

När du behöver hjälp med att bedöma en individs eller ett helt teams potential, kan vi erbjuda dig ett skräddarsytt Assessment Center. Det innebär att vi utifrån det önskemål och behov du har tar fram det upplägg av intervjuer, case, tester, personprofilanalyser som behövs för att kunna göra en kvalificerad utvärdering av dina kandidater. Denna metod hjälper dig förutse hur den tilltänkta medarbetaren kommer att agera- och reagera – i olika situationer och under olika formera av press. Det är särskilt användbart vid urval av slutkandidater i executive- och chefsrekryteringar, vid tyngre specialistrekryteringar eller i samband med talent management program.
 
Vi har erfarenhet av att genomföra Assessment Center själva på plats hos oss. Vi har också erfarenhet av att genomföra det tillsammans med vår uppdragsgivare. Så vi diskuterar gärna ett upplägg där du eller någon från din organisation är delaktig i intervjuer, case eller på annat sätt.

Kontakta oss gärna så får vi höra hur just ditt behov ser ut. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och hittar ett upplägg som passar just dig.

Vi erbjuder Second Opinion

Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor investering. Väljer du att göra större delen av din rekrytering själv kan du få stöd av erfaren rekryteringskonsult att göra en kvalificerad och kompletterande bedömning av dina kandidater, genom djupintervjuer, analyser och tester. Det kan hjälpa dig till ett bättre beslutsunderlag vilket minimerar riskerna i din investering och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

 

En Second Opinion är också ett bra stöd för dig vars organisation står inför stora förändringar och då du har behov av att utvärdera att de befintliga medarbetarna har rätt kompetens för de nya tjänster eller utmaningar de står inför.

 

Kontakta oss gärna och berätta hur din situation ser ut. Utifrån det berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig genom en Second Opinion.

Vi kan stötta er HR-organisation

I vissa fall kan det vara så enkelt att ni behöver förstärka er HR-organisation under en period. Någon av våra HR-specialister kan då gå in i er organisation som en extra resurs och hjälpa er när ni står inför specifika utmaningar i form av förändringsarbete, rekrytering eller annat.

 

Kontakta oss gärna så vi får höra hur din utmaning ser ut.

Vi erbjuder Horse Assisted Coaching - Team och ledarutveckling

Horse Assisted Coaching är ett upplevelsebaserad lärande för ledarskapsutveckling, kommunikation och teamutveckling. Coaching med hästar är en dynamisk process där deltagarna påverkas till att utveckla följande:

 

LedarkompetensBygga och identifiera ledarskapskapacitet

 

TeamutvecklingSamarbeta och samverka med andra för att uppnå gemensamma mål och skapa förtroende och respekt

 

KommunikationLära sig effektiv kommunikation

 

SjälvförtroendeBli mer konsekvent och kongruent med sina handlingar

 

Öka självkännedomenKänna och hantera våra känslor och tankar beroende på vårt beteende

 

Alla attribut är överförbara till arbetsplatsen med ett ´i stunden´ lärande, som är svårt att hitta någon annan stans. Hästar ger omedelbar, ärlig och korrekt feedback – beroende på vår energi och vårt beteende.

 

Denna kurs drivs av en specialister hos ASI som utöver kunskaper inom coachingmetoden även har lång erfarenhet från företagsvärlden i ledande positioner.

 

Kontakta

Jenny Kessler Mertsch, Senior Consultant

+46 (0)73-650 31 59

jenny.kessler-mertsch@dev.jobfinder.se