close

Våra erfarna konsulter hjälper dig rekrytera utvalda chefer och specialister till nyckelpositioner på företaget. Innan vi startar vår process, skaffar vi oss alltid gedigen kunskap om din affär och din omvärld. Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en genomarbetad urvalsprocess. Våra rekryteringskonsulter har själva många års erfarenhet från en rad olika branscher och befattningar. Deras samlade erfarenhet och kompetens underlättar förståelsen av din affär. Det hjälper dem se vad som krävs av din nya medarbetare.

 

 

Uthyrning

När du behöver täcka behovet av en chefs- eller specialistkompetens på kort sikt – till exempel en ekonomichef, marknadschef eller IT-ansvarig – kan vi förse dig med denna kompetens genom att hyra ut en konsult.
 
I vårt nätverk finns professionella och erfarna personer som med kort varsel kan sätta sig in i er verksamhet och påbörja ett tidsbegränsat uppdrag. De är personer med gedigen erfarenhet från såväl ledande positioner som specialistroller inom marknad, kommunikation, ekonomi, personal, inköp, IT, logistik och produktion. De delar gärna med sig av sina erfarenheter som chefer och specialister.

 

blabla

ing