close

“Jag har under kort tid upplevt Academic Search både som kandidat och som kund. Först genom rekryteringsprocessen avseende Strategic Business Developer till Trelleborg AB – denna process var rigorös, välstrukturerad och hanterades mycket professionellt. När jag sedan ca 1,5 år senare blev chef för stabsfunktionen kändes det därför naturligt att vända sig till Academic Search för att hitta min efterträdare. Även denna process sköttes väldigt effektivt och med hög kvalitet, mycket på grund av deras genuina intresse och goda kravförståelse. Sammantaget är jag mycket nöjd, och jag kommer att använda dem igen.”