close

Behöver du en ny logistiker, produktionledare eller annan ingenjör med dokumenterad chefs- eller specialistkompetens, får du hjälp av experter hos oss på Academic Search. I vårt Produktion & Logistik-team finns människor med bred kompetens och erfarenhet från hela detta område efter mer än 500 framgångsrika rekryteringar.

 

Några typiska delar av hela detta rekryteringsområde, där vi har stor erfarenhet: verkstadsindustri, produktionsledning, biokemi, miljöteknik, logistik och supply chain management.Referenser

Yi Wu, Ph. D. in Electrical engineering, consultant by Academic Search at STE Ericsson

My employment as a consultant at Academic Search has allowed me to broaden my skills as a Physical Layer Test Engineer at STE Ericsson. I have appreicated Academic Search´ engagement and interest in my professional development which has made me confident in my role as a consultant . I can gladly recommend Academic Search as an employer.

 

Genomförda Uppdrag Teknik