close

ACADEMIC-SEARCH-_DSC7423-515x515px

Talent Management

I dagens stenhårda konkurrens räcker det inte att hitta de främsta förmågorna. Det gäller att också attrahera, utveckla och behålla dem.

 

Att utveckla ledare genom vårt mentorprogram har rönt stora framgångar på flera företag runtom i landet.

 

Förmågan att attrahera och utveckla framtidens ledare och specialister genom väl uttänkta traineeprogram är en annan lika viktig kompetens som vi erbjuder dig och våra andra kunder.

 

Vårt mångfaldsprogram, som din organisation också kan dra nytta av, har ett liknande syfte.Ledarutveckling

Det finns många människor ute i näringslivet som är beredda att axla ansvaret som mentorer. Det finns ännu fler människor därute som behöver och önskar stöd av sådana mentorer för att komma vidare i sina karriärer. Tyvärr finns det få fungerande program som matchar tillgången mot efterfrågan. Carerra Mentor råder bot på problemet. Programmet drogs igång 2003 och förenar de tre nödvändiga förutsättningarna: 1) kvalificerat mentorskap, 2) professionell utbildning, 3) personlig utveckling. Carerra Mentor hjälper dina medarbetare utveckla sin ledarkompetens. Det ökar deras självkännedom och självkänsla, och får dem att fokusera på tydliga och mätbara mål. Det inspirerar dem samtidigt att reflektera över sin egen situation och förmåga. Det stimulerar också kulturell mångfald och balans mellan könen på ledande poster. Rent praktiskt innebär det att chefer och specialister deltar i utbildningar, nätverksträffar och individuella möten med sina mentorer. De senare har utan undantag djupt affärskunnande från näringslivet, ofta med internationell bakgrund, och ett lika stort intresse för sitt mentorskap. PS. Om du själv skulle vilja ha en mentor som stöd i din egen utveckling, föreslår vi att du berättar om vårt mentorprogram för din arbetsgivare.

 

Kontakta

Marika Treschow, programansvarig

0707 – 35 50 40

marika.treschow@dev.jobfinder.se

Trainee

I dag satsar alltfler framstående företag konsekvent på strategiska traineeprogram för att gynna den framtida försörjningen av chefer och specialister. På så vis stärker de inte bara företagens kompetens. De stärker också sina egna varumärken hos viktiga kundgrupper.

 

Academic Search började redan 1993 hjälpa företag och organisationer att få strategiska traineeprogram på plats, såväl här hemma som ute i världen. Vi har utvecklat metodiska och systematiska processer för framgångsrik rekrytering av morgondagens ledare. Detta arbete har successivt burit frukt. Det har gett oss allt större förståelse för branschens förutsättningar. Det har samtidigt stärkt vår förmåga att både identifiera de rätta individerna med de rätta drivkrafterna och att ge dem den rätta stimulansen för att hjälpa dem vidare i sin utveckling.

 

Kontakta

Carlotta Kielmansegg, programkoordinator

info@dev.jobfinder.se

Mångfald

Under hösten 2005 introducerade Academic Search ett helt nytt program för ökad mångfald i svenskt näringsliv, som döptes till Diversity Challenge. Syftet var att erbjuda akademiker med mångkulturell erfarenhet och kompetens möjlighet att praktisera på några av Sveriges mest attraktiva företag. Intresset blev enormt.

 

Diversity Challenge, ger deltagarna chansen att få upp till 6 månaders praktik med marknadsmässig lön. De kan också vinna Academic Searchs Mångfaldspris på 10 000 kronor, som delas ut till den person som har de bästa och mest stimulerande idéerna för hur man praktiskt ska arbeta vidare med mångfald.

 

För mer information och referenser, besök gärna www.diversitychallenge.se eller kontakta vår programansvarige.

 

Kontakta

Marika Treschow, programansvarig

0707 – 35 50 40

marika.treschow@dev.jobfinder.se